Konsalting, PAC, PA i PR servis

 • Strateški i medijski konsalting
  (Public Awarenes Campaign, Public Affairs i Public Relations) 
 • Korporativni konsalting i PR
 • Strategija komuniciranja
 • Interna komunikacija
 • PR servis
 • GR servis (odnosi sa državnim institucijama)
 • Menadžment reputacije
 • Krizni menadžment i komunikacija
 • CSR aktivnosti
 • Event menadžment
 • Event marketing
 • Kreiranje press i promo materijala
 • Web content
 • Organizovanje sponzorstva
 • Lični konsalting i PR 
 • Pozicioniranje i izgradnja ličnog brenda
 • Odnosni sa javnošću – lični PR
 • Strategija komuniciranja
 • Mendžment reputacije
 • Kreiranje ličnih promo dokumenata
 • Personal web site content

Marketing produkcija

 • Content providing 
  (koncept, sadržaj i uređivanje – publikacije, emisije, spotovi, promotivni filmovi)
 • Audio i video produkcija
  – emisije, promo filmovi, spotovi
 • Vizuelni identitet 
  (knjiga grafičkih standarda, logo, brošure, katalozi, company profile, POS materijali)
 • Print i promo materijali 
  (kreativa, priprema i štampa)
 • Web sajt
 • Event managament
  (kreiranje, produkcija i organizacija, dizajn, marketing, PR, audio i video produkcija, ketering)
 • Konsalting i posredovanje u kupovini i prodaji TV formata
 • One-to-one marketing 
  (personalizovana komunikacija i ilustracija)

TV produkcija

 • Content providing (koncept, sadržaj i uređivanje, realizacija TV formata)
 • Igrane serije
 • Dokumentarni program
 • Infotaiment
 • Zabavni program