Predstavnici korisnika granta i njihovi partneri na projektu okupili su se na radionici o pravilima i procedurama upravljanja grantovima EU, održanoj u Media Centru u Beogradu. Radionice su okupile više od 40 direktora, urednika, rukovodilaca projekata, novinara i finansijskog i administrativnog osoblja lokalnih medijskih kuća, kao i predstavnike Delegacije EU u Srbiji i tehničko osoblje projekta Jačanje slobode medija. Program je uključio obuku o celokupnom ciklusu realizacije projekta, uključujući finansijsko upravljanje, izveštavanje, pravila i procedure nabavke, monitoring i promotivne aktivnosti.