U okviru projekta “Pad haških begunaca” Brendon je u saradnji sa istraživačkim timom NInamedia uradio prvo do planirana dva istraživanja javnog mnjenja koje će pokazati u kojoj meri građani zaista poznaju okolonosti višegodišnjeg skrivanja haških begunaca, njihov odnos prema pitanju ispunjenja međunarodnih pravnih obaveza Srbije i razloga zbog kojih je naša zemlja trpela posledice nepotpune saradnje sa Tribunalom u Hagu.

Istraživanja se obavljaju na početku i na kraju projekta kako bi bilo moguće sagledati i promene u stepenu informisanosti i razumevanju teme koja ima izuzetni značaj za sagledavanja novije istorije ovih podneblja, za razvoj pravne države i process pomirenja i priključivanja evropskoj porodici država.

Predstavljanje rezultata istraživanja biće deo promotivne kampanje trodelnog dokumentarnog filma “Pad haških begunaca”.