jačanje medijske slobode

Jačanje medijskih sloboda

U cilju pružanja podrške medijima i dostizanja standarda u medijskoj sferi Evropska unija je u Srbiji pokrenula program “Jačanje medijskih sloboda”. U fokusu programa su oblasti koje obuhvataju posebno osetljive političke kriterijume na putu Srbije ka članstvu u EU.

BiB 1 za naslovnu sajta 2

BUKA I BES

U јеku priprеmа izmеnа Zаkоnа о mаlоlеtnim učiniоcimа krivičnih dеlа i nајаvаmа rеfоrmе sistеmа sоciјаlnе zаštitе ТV Prvа dоnоsi аktuеlnо-dоkumеntаrni sеriјаl kојi sе bаvi prоblеmаtikоm mаlоlеtničkе dеlikvеnciје i nаčinimа prаvnоg i vаn-prаvnоg društvеnоg оdgоvоrа nа оvај prоblеm.

BiB 3 za naslovnu sajta

BUKA I BES – ep. 01

Oni prave buku i puni su besa. Put od sitnih krađa do teških krivičnih dela pređu pre nego što stignu da odrastu. Broje se hiljadama i sve su nasilniji. Uprkos tome, o maloletničkoj delikvenciji u Srbiji se uglavnom govori kroz obradu statističkih podataka ili onda kada počine i najteži zločin – ubistvo.

BiB 2 za naslovnu sajta 2

BUKA I BES – ep. 02

Buka i bes bile su prve reakcije javnosti na vest da su dvojica maloletnika napala čuvenog književnika Rašu Popova. Zbog činjenice da su bili mlađi od 14 godina i da ih Zakon tretira kao decu i krivično neodgovorna lica, ovo nije bio samo još jedan slučaj maloletničkog nasilništva, već i paradigma društvenog poraza.

Detaljnije

BRENDON - Konsalting - Komunikacija – Edukacija – Produkcija

Objedinjeno delovanje ogranaka - pun efekat komunikacije
Detaljnije
Delovanje kroz tri segmenta (konsalting i komunikacija, edukacija, produkcija) omogućava nam kreativan pristup i daje snagu ostvarenju postavljenih ciljeva kroz mnoštvo kanala i sredstava. Jedinstvenim delovanjem tima eksperata obezbeđujemo pun efekat, snagu komunikacije i uspešno ostvarenje postavljenih ciljeva.
Dela su pokazala da su teške krize za nas samo izazovi koje zajedno sa klijentima uspešno rešavamo. Dobro vođena komunikacija izazovne situacije pretvara u prostor za jačanje veza među partnerima, isticanje transparentnog poslovanja i jačanje imidža pojedinaca, kompanije i projekata
BrendON kroz edukacijske programe i treninge pomaže svojim klijentima da razumeju prirodu medija, značaj, ulogu i sredstva komuniciranja, kao i dobro ovladaju svim tehnikama komunikacije.
Brendon okuplja dokazane medijske stručnjake, iskusne urednike i novinare, producente i organizatore, reditelje, snimatelje i montažere, grafičke dizajnere i animatore, ljude kojima je televizija insiracija. Zato u oblasti TV produkcije kreiramo sadržaje svih vidova i realizujemo i najzahtevnije televizijske projekte.
Nije važno sve znati. Važno je znati ko zna. Ovo zlatno pravilo, koga bi kažu trebalo da se drže svi dobri novinari, dobro je primeniti u svim oblastima. BrendON tim nesebično svojim klijentima prenosi znanja koja ima i čini sve da, u skladu sa Vašim potrebama, pronađe i ostvari saradnju sa svima onima koji mogu doprineti ostvarenju Vaših ciljeva.
Personalizovani marketing obezbeđuje da se svako kome se poruka upućuje oseća sasvim posebno. Iskustvau svetu pokazuju da personalizovanimarketing obezbeđuje rast prodaje od čak 40%! Naša rešenja omogućavaju da se na svakoj ilustraciji pojavi lično ime osobe kojoj se obraćate, čime se ostvaruje komunikacija 1 na 1. Time se postiže neuporedivo veći efekat nego kod depersonalizovanih poruka, oglasa, čestitki, pisama, pozivnica, flajera i svih ostalih vidova štampanog materijala.