DOKAZ ep. 1

“(Ne)osnovani pritvor“ pažnju posvećuje činjenici da se u Srbiji godišnje izriče oko 20.000 dana ili 54 godine neosnovanog pritvora, a država odnosno njeni građani, po tom osnovu plaćaju 1,5 miliona evra svake godine. Pretpostavka nevinosti se, pri tom, prečesto “avansno“ zamenjuje pretpostavkom krivice.

DOKAZ ep. 2

“U nedostatku dokaza“ – postavlja pitanje ima li mesta za pretpostavku nevinosti u društvu u kome, sudeći po broju afera, nema nevinih. Ovo tim više, što se ispostavlja da su mnogi slučajevi predstavljani kao “najviši stepen kriminala” okončani oslobađajućim presudama zbog odustajanja od optužnice, zastarevanja ili “nedostatka dokaza“.

DOKAZ ep. 3

“Sud sedme sile“ – govori o činjenici da su se u poslednje dve decenije sve vlasti zaklinjale u brobu protiv kriminla i korupcije, ali da je ona najčešće i najžešće vođena kroz medije, koji su preuzimali ulogu glasnogovornika političkih i interesnih grupa, ali i sudija. Pretpostavka nevinosti, kao i Kodeks novinara, krši se na dnevnoj bazi.

BUKA I BES

U јеku priprеmа izmеnа Zаkоnа о mаlоlеtnim učiniоcimа krivičnih dеlа i nајаvаmа rеfоrmе sistеmа sоciјаlnе zаštitе аktuеlnо-dоkumеntаrni sеriјаl “BUKА I BЕS” bаvi se prоblеmаtikоm mаlоlеtničkе dеlikvеnciје i nаčinimа prаvnоg i vаn-prаvnоg društvеnоg оdgоvоrа nа оvај prоblеm.

Detaljnije

BRENDON - Konsalting - Komunikacija – Edukacija – Produkcija

Objedinjeno delovanje ogranaka - pun efekat komunikacije
Detaljnije
Delovanje kroz tri segmenta (konsalting i komunikacija, edukacija, produkcija) omogućava nam kreativan pristup i daje snagu ostvarenju postavljenih ciljeva kroz mnoštvo kanala i sredstava. Jedinstvenim delovanjem tima eksperata obezbeđujemo pun efekat, snagu komunikacije i uspešno ostvarenje postavljenih ciljeva.
Dela su pokazala da su teške krize za nas samo izazovi koje zajedno sa klijentima uspešno rešavamo. Dobro vođena komunikacija izazovne situacije pretvara u prostor za jačanje veza među partnerima, isticanje transparentnog poslovanja i jačanje imidža pojedinaca, kompanije i projekata
BrendON kroz edukacijske programe i treninge pomaže svojim klijentima da razumeju prirodu medija, značaj, ulogu i sredstva komuniciranja, kao i dobro ovladaju svim tehnikama komunikacije.
Brendon okuplja dokazane medijske stručnjake, iskusne urednike i novinare, producente i organizatore, reditelje, snimatelje i montažere, grafičke dizajnere i animatore, ljude kojima je televizija insiracija. Zato u oblasti TV produkcije kreiramo sadržaje svih vidova i realizujemo i najzahtevnije televizijske projekte.
Nije važno sve znati. Važno je znati ko zna. Ovo zlatno pravilo, koga bi kažu trebalo da se drže svi dobri novinari, dobro je primeniti u svim oblastima. BrendON tim nesebično svojim klijentima prenosi znanja koja ima i čini sve da, u skladu sa Vašim potrebama, pronađe i ostvari saradnju sa svima onima koji mogu doprineti ostvarenju Vaših ciljeva.
Personalizovani marketing obezbeđuje da se svako kome se poruka upućuje oseća sasvim posebno. Iskustvau svetu pokazuju da personalizovanimarketing obezbeđuje rast prodaje od čak 40%! Naša rešenja omogućavaju da se na svakoj ilustraciji pojavi lično ime osobe kojoj se obraćate, čime se ostvaruje komunikacija 1 na 1. Time se postiže neuporedivo veći efekat nego kod depersonalizovanih poruka, oglasa, čestitki, pisama, pozivnica, flajera i svih ostalih vidova štampanog materijala.